beautiful-fl-400.jpg

Wymiana ogrodzenia przy parkingu

Zakończyły się prace przy wymianie ogrodzenia przy parkingu. Jest to inwestycja, która była przesunięta w czasie i dotyczyła ostatniego fragmentu ogrodzenia zewnętrznego. Jednocześnie został naprawiony fragment ogrodzenia przy skrzyżowaniu ulicy Księżogórskiej i A. Krzywoń, które zostało uszkodzone w zimie w wyniku wypadku komunikacyjnego. Zarząd dziękuje działkowcom zaangażowanym w powyższych pracach. 

Drukuj

Walne Zebranie Sprawozdawcze

 

Informujemy, że w dniu 26 marca o godzinie 15:00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego ogrodu. Z dokumentami można zapoznać się 18 marca od 16:00 do 17:00 w świetlicy. Zaproszenia z porządkiem obrad zostały przesłane pocztą. 

Drukuj

Studzienki na liczniki wody

Po przeprowadzonej kontroli wodomierzy w 2021r., okazało się, że niektórzy działkowcy mają wodomierze zasypane ziemią, zalane wodą – umiejscowione w warunkach permanentnie wilgotnych lub w bardzo złym stanie technicznym.
W związku z tym zobowiązujemy działkowców do skontrolowania studzienek oraz wykonania ich modernizacji. Zaleca się aby:
- studzienka była o głębokości uniemożliwiającej zalanie wodomierza lub zasypanie go ziemią
- miała wymiary umożliwiające łatwy montaż wodomierza
- była przewiewna i zabezpieczona przed deszczem i śniegiem – jeśli możliwie to bez przykrycia metalowego
- wodomierze umieszczone na ścianach altan lub przy „studniach - wannach” były w przewiewnych plastikowych skrzynkach, zabezpieczone przed deszczem i śniegiem

 

Drukuj

Dziękujemy za dary dla Ukrainy !

Dziękujemy wszystkim przekazującym dzisiaj dary dla Ukrainy. Dziękujemy za telefony i informacje o chęci dalszego wsparcia w kolejnych dniach. Informujemy, że jest taka możliwość po telefonicznym kontakcie pod numerem 512 224 540. Od poniedziałku można również przekazywać dary m.in w szkole nr 2 czy CKK.  Nasza świetlica została zgłoszona do UM jako możliwy magazyn darów, jeśli będzie taka potrzeba. W związku z pytaniami o zbiórkę pieniędzy, prosimy taką możliwość rozpatrzyć za pomocą Caritas lub innych organizacji humanitarnych. Prosimy  weryfikować źródła informacji o numerach kont i sprawdzać wiarygodność organizacji. Pozostajemy solidarni z Ukrainą !

 

Drukuj

Solidarni z Ukrainą

 

Nasz ogród wyraża pełną solidarność z rodzinami ukraińskimi w obliczu rosyjskiej agresji. Wielu członków naszego ogrodu pamięta trudne czasy wojny, okupacji i zniewolenia. Naszą pomoc możemy przekazywać skoordynowanie m.in. poprzez Caritas lub PCK. Będąc w kontakcie z organizacjami koordynującymi wsparcie dla Ukrainy, będziemy w miarę możliwości podejmować dalsze działania.

Pomoc dla Ukrainy - Caritas

Pomoc dla Ukrainy - Polski Czerwony Krzyż

W krok za instytucjami z Radzionkowa włączamy się w zbiórkę darów dla ukraińskich rodzin. Jutro (niedziela) otwieramy naszą świetlicę od 10:00 do 17:00 celem przyjmowania darów. 

Co można przynieść:

- pościele, kołdry, poduszki, koce

- środki higieniczne np: pampersy

- środki czystości, również dla małych dzieci

- jedzenie z długą datą ważności, również dla małych dzieci

- karmy dla zwierząt

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 512 224 540

Drukuj