flowers400.jpg

Solidarni z Ukrainą

 

Nasz ogród wyraża pełną solidarność z rodzinami ukraińskimi w obliczu rosyjskiej agresji. Wielu członków naszego ogrodu pamięta trudne czasy wojny, okupacji i zniewolenia. Naszą pomoc możemy przekazywać skoordynowanie m.in. poprzez Caritas lub PCK. Będąc w kontakcie z organizacjami koordynującymi wsparcie dla Ukrainy, będziemy w miarę możliwości podejmować dalsze działania.

Pomoc dla Ukrainy - Caritas

Pomoc dla Ukrainy - Polski Czerwony Krzyż

W krok za instytucjami z Radzionkowa włączamy się w zbiórkę darów dla ukraińskich rodzin. Jutro (niedziela) otwieramy naszą świetlicę od 10:00 do 17:00 celem przyjmowania darów. 

Co można przynieść:

- pościele, kołdry, poduszki, koce

- środki higieniczne np: pampersy

- środki czystości, również dla małych dzieci

- jedzenie z długą datą ważności, również dla małych dzieci

- karmy dla zwierząt

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 512 224 540

Drukuj

75 lat Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Jutrzenka"

W tym roku nasz ogród obchodzi 75 rocznicę  powstania. Początki ogrodu kreślą się w marcu  1946 roku, kiedy powołany został komitet organizacyjny ogrodu pod przewodnictwem pana Franciszka Sobkowiaka, późniejszego pierwszego Prezesa Ogrodu Działkowego w Radzionkowie. 31 lipca 1946 roku Urząd Wojewódzki Śląsko-Dąbrowski rejestruje ogród jako - Towarzystwo Ogrodów Działkowych im. Jerzego Ziętka. W latach siedemdziesiątych XX wieku nazwa ogrodu zmieniona zostaje na Pracownicze Ogrody Działkowe „Jutrzenka”.
W roku 1981 ogród został zarejestrowany w nowo tworzącym się Polskim Związku Działkowców w Warszawie, który również w tym roku świętuje swoje 40-lecie powstania.

Obie rocznice stały się dla Zarządu ROD Jutrzenka okazją do zorganizowania uroczystego wspólnego posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, na które zaproszono przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Radzionkowie, zasłużonych działkowców oraz działkowców wyróżnionych w konkursie "Piękna Działka w Radzionkowie". Z ramienia Urzędu w spotkaniu uczestniczył Pan Rudolf Sobczyk - sekretarz Miasta.

Pamiątkowym dyplomem 40-lecia PZD został uhonorowany Pan Jerzy Gorzkowski za szczególny wkład w rozwój ogrodu. Ponadto nagrody w konkursie orgaznizowanym przy współudziale Urzędu Miejskiego odebrali Pani Sabina Wiśniewska oraz Państwo Barbara i Henry Boncol a także Stefania i Kazimierz Czuryło. Ogród otrzymał również pamiątkowy puchar od Prezesa związku Pana Eugeniusza Kondrackiego oraz Prezesa Okręgu Śląskiego Pana Józefa Noskiego. Wszystkim członkom ROD Jutrzenka życzymy wielu radosnych chwil na ogrodzie i kolejnych rocznic.

 

 

 

 

Drukuj

Informacje dotyczące przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD „Jutrzenka” w dniu 7 sierpnia 2021r.

 

W nawiązaniu do komunikatów KR PZD, informujemy:

1. Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu WZ w terminie 7 sierpnia 2021r celem wypełnienia zapisów uchwał i komunikatów KZ PZD z czerwca 2021r. o konieczności przeprowadzenia zebrań do 31 sierpnia 2021r.
2. WZ planowane jest na terenie otwartym przylegającym do świetlicy,
ze względu na trudną do określenia ilość uczestników i tym samym obowiązujące limity w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Obecny limit osób na terenie otwartym to 150 osób. W przypadku większej ilości osób zebranie zostanie odwołane. Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości między uczestnikami.
4. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania i używania maseczek ochronnych.
5. Ze względów bezpieczeństwa nie przewiduje się podawania poczęstunku
i napojów.
6. Prosimy by osoby w pełni zaszczepione przyniosły ze sobą potwierdzenia szczepień lub paszporty „Covidowe”.
7. W związku z bardzo niepewną sytuacją epidemiczną oraz ciągłymi zmianami obostrzeń ogłaszanymi przez Radę Ministrów oraz zaleceniami Krajowej Rady PZD w sprawie przeprowadzania walnych zebrań, informujemy iż musimy liczyć się z możliwością zaostrzenia przepisów a w konsekwencji nawet odwołaniem zaplanowanego Walnego Zebrania. Ewentualne zmiany będą wywieszane na tablicach ogłoszeń.

I termin: 16:00

II termin: 16:30

Dokumenty sprawozdawcze wystawione do wglądu: 30 lipiec 2021r - 16:00 - 17:00

 

 

Drukuj

ROD na starych zdjęciach

 

Poniżej prezentujemy otrzymane niedawno zdjęcia jednej z działek na naszym ROD a właściwie altany o charakterystycznym kształcie sześciokąta. Altana była rozbieralna a jej właściciele przewozili ją na organizowane na śląsku dożynki i targi ogrodnicze. Ostatnie zdjęcie ukazuje bramę wjazdową do naszego ogrodu od strony ul. A. Krzwoń. Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

 

Drukuj

 Analiza ankiet działkowców w sprawie odbioru odpadów

W ankiecie uczestniczyło 23% członków naszego ogrodu. Frekwencja ta pokrywa się ze średnią frekwencją na walnych zebraniach organizowanych w naszym ogrodzie. Działkowcy uczestniczyli w ankiecie oraz dzwonili z zapytaniami i sugestiami.
Z pośród uczestników ankiety 71% było za NIE podnoszeniem opłat oraz za ograniczeniem odbioru odpadów tzw. zielonych.

 

 

Wśród sugestii działkowców dominowały 4 główne tematy:

a) Poszukanie tańszej firmy

Z informacji przesłanych działkowcom, wiemy iż jest bardzo duży problem monopolistyczny na rynku odbioru odpadów. W związku z tym bardzo trudno jest uzyskać konkurencyjną ofertę na odbiór odpadów, co nie oznacza iż Zarząd nie będzie podejmował starań w tym kierunku.

 
b) Umożliwić pojedyncze wywozy w okresie - wiosna i jesień

Powyższa propozycja jest analizowana. Działkowcy sugerowali, że niewielki dodatkowy koszt przy jednoczesnej możliwości oddania „grubych” odpadów zielonych jest do zaakceptowania. Obecnie trwają rozmowy z UM w Radzionkowie czy taka możliwość będzie mogła być wsparta przez UM.

 

c) Zagospodarowanie odpadów poprzez kompostowanie

Ten zdecydowany głos w komentarzach oraz oparcie w regulaminie ROD wydaje się skutecznym sposobem na ograniczenie odpadów "zielonych".

 

d) Udostępnienie rozdrabniacza do gałęzi

Przekazana przez działkowców sugestia wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. Jako Zarząd mamy obawy co do "kultury wypożyczania" takiej rozdrabniarki. Niemniej jednak jesteśmy zdecydowani zakupić rozdrabiarkę
i udostępniać ją działkowcom.

Działkowcom, zdecydowanie spodobał się pomysł:

„To co przynieśliśmy na ogród zabierzmy ze sobą wychodząc”

W związku z tym będzie to nasze hasło przewodnie do którego prosimy się stosować !

Drukuj