lilly400.jpg

Przeniesienie prawa do działki

 
Zgodnie z art. 78 punkt 2 statutu PZD, Zarząd zatwierdza umowę przeniesienia prawa do działki i uchwałą przydziela działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym. Zarząd nie ma obowiązku zatwierdzić umowy przeniesienia, dlatego tak istotne przy zmianie dzierżawcy działki jest wcześniejsze skontaktowanie się z Zarządem ogrodu. Zarząd udzieli osobom zainteresowanym informacji jakie dokumenty są niezbędne oraz jak wygląda sytuacja finansowa i prawna danej działki. 
 
Wzory dokumentów: w zakładce  - Prawo w ogrodzie
 

Drukuj

Porządkowanie dokumentacji ogrodowej

 
Szanowni Działkowicze, 
 
Mając na uwadze nasze wspólne dobro jakim jest działka w rodzinnym ogrodzie działkowym, Zarząd podjął decyzje o uporządkowaniu dokumentacji jaka znajduje się w teczkach poszczególnych działek. Przez wiele lat istnienia naszego ogrodu, rodzaj gromadzonej dokumentacji podlegał zmianom ustrojowym zachodzącym w naszym kraju jak również zmianom zachodzącym w Polskim Związku Działkowców. Zmiany te odbiły swoje piętno na jakości merytorycznej gromadzonej dokumentacji. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż przechowywane od ponad 40 lat dokumenty w wielu przypadkach są już mało czytelne lub uszkodzone.
 
W najbliższych dniach zostanie Wam przekazany wypis z Karty Ewidencyjnej Działki oraz formularz aktualizacji danych. Prosimy o zapoznanie się z danymi na karcie oraz ich potwierdzenie. Prosimy także o czytelne wypełnienie formularza aktualizacyjnego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 512 224 540.
 

Drukuj

Ścieżka edukacyjna

Rodzinny Ogród Działkowy „Jutrzenka” w Radzionkowie zaprasza dzieci i opiekunów radzionkowskich przedszkoli i szkół do odwiedzenia ogrodu. Ogród zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie parku na Księżej Górze przy ulicy Anieli Krzywoń. Przy ogrodzie zlokalizowana jest ścieżka edukacyjna z przyrodniczymi planszami tematycznymi jak:

•  organizmy pożyteczne na działce
•  zadbajmy o owady zapylające
•  ptaki - przyjaciele działkowców
•  cięcie i formowanie drzew
•  rośliny wskaźnikowe
 
Tablice są zlokalizowane przy bramie ogrodowej, bez konieczności wejścia na teren ogrodu. Jednakże zapraszamy do pogłębienia zdobytych informacji w praktyce na terenie ogrodu. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Zarządem ogrodu.
Zapraszamy !
Zarząd ROD „Jutrzenka”
Tel:+48 512-224-540
 
 
 

 

 

 

Drukuj

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Informujemy, iż WZ Sprawozdawcze jest planowane na dzień 14 marca o godzinie 16:00. Z dokumentami sprawozdawczymi będzie można zapoznać się 28 lutego  i 6 marca od 16:00 do 17:00.

Program zebrania - tutaj

 

 

Drukuj

Odpady zielone

Informujemy, iż odpady zielone można wyrzucać do 26 listopada. Po tym terminie kontenery będą niedostępne a składowanie odpadów zabronione.

 

 

Drukuj