flowers400.jpg

Akcja "tuja"

W związku ze skargami działkowców, wytycznymi KR PZD oraz incydentami związanymi z drobnymi kradzieżami,  Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu kompleksowego przeglądu zagospodarowania działek. Opierając się na regulaminie i zapisach statutu PZD, Zarząd stwierdził znaczne uchybienia dotyczące nasadzeń na terenie działek. Uchybienia te dotyczą, głównie nieprzestrzegania ulokowania nasadzeń na działce oraz ich wysokości. W 99% dotyczy to tzw. tujek, które rosnąc bardzo szybko znacznie przekraczają dozwolone wysokości w granicy działek. Sytuacja ta dotyczy ponad 50% dzierżawców z czego ponad 35% dzierżawców rażąco narusza regulamin. 

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym regulaminem wysokość nasadzeń przy alejce nie może być wyższa niż 1m, a przy ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu (nie działki) nie więcej jak 2m. Nasadzenia muszą znajdować się minimum 1m od granicy działki. 

Mając na uwadze, iż problem nieregulaminowych nasadzeń jest istotny dla wspólnego korzystania z działek przez wszystkich działkowców, Zarząd pragnie wspomóc działkowców z szybko rosnącymi "tujami". W związku z tym od 1 sierpnia, każda osoba mająca zbyt wysokie nasadzenia, chcąca pozbyć się wysokich nasadzeń z terenu działki (nawet jeśli są regulaminowe, ale są wysokie, brzydkie, niepotrzebne lub chore) będzie mogła zgłosić ten fakt do Zarządu (telefonicznie, osobiście lub przez e-mail). Osoby wyznaczone przez Zarząd dokonają właściwej wycinki/przycinki.

26 lipca o godzinie 17:00 w świetlicy ROD organizowane jest spotkanie z działkowcami, celem omówienia wytycznych wynikających z zapisów regulaminu i statutu PZD.

Dzierżawcy działek o poniższych numerach, proszeni są o obowiązkowe zgłoszenie się ww terminie.

1, 2, 4, 5, 7, 10, 13, 17, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 77, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 94, 98, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 143, 144, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 179

 

 

 

 

Drukuj

Przegląd sieci wodnej

 

Zarząd prosi działkowców działek o numerach od 60 do 93 o uprzątnięcie i udostępnienie terenu wzdłuż nitki wodociągowej w celu przeglądu technicznego sieci.

 

 

Drukuj

Podziękowanie za działalność społeczną od władz Radzionkowa

 

W piątek, 14 września na uroczystej gali radzionkowskiego wolontariatu, przedstawiciele naszego ogrodu odebrali podziękowanie od władz Radzionkowa za zaangażowanie ROD Jutrzenka w działalność społeczną. Dziękujemy. 

 

 

Drukuj

Wyróżnienia dla działkowców

 

W sobotę, 8 września działkowcy świętowali z okazji Dnia Działkowca. Wspólne świętowanie poprzedziło uroczyste wręczenie wyróżnień dla tych działkowców, którzy w sposób szczególny dbając o swoje działki upiększają nasz ogród. Gratulujemy wyróżnionym!

Drukuj

Ciekawostki z ogrodu

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z ciekawymi roślinami i pomysłami na zagospodarowanie działki.

Czytaj dalej

Drukuj