flowers400.jpg

Dzień Działkowca vs Covid-19

Drodzy Działkowcy, 

Trwający sezon „ogródkowy” pomimo spokoju na naszym ogrodzie jest trudny organizacyjnie w związku z nadal utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym. Na podstawie uchwały PZD - KR 4/IV/2020 mając na uwadze możliwości organizacyjne i wspólne bezpieczeństwo, Zarząd zdecydował o przełożeniu WZ na rok 2021. Jednocześnie dziękujmy działkowcom za pełne zrozumienie i 100% frekwencję wpłat opłat ogrodowych.

Dzień Działkowca oraz Dzień Małego Działkowca również zmuszeni jesteśmy przełożyć na rok 2021 i połączyć go
z obchodami 75-lecia naszego ogrodu.

Msza św. za działkowców odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 8:00 – Zapraszamy !

Drukuj

Śmieci na ogrodzie

Drodzy Działkowcy!

Z przykrością stwierdzamy, iż część działkowców utraciła zdolność czytania i rozumienia treści pisanej. Przy kontenerach umieszczone są tablice informujące o segregacji odpadów i zakazie przynoszenia gruzu i odpadów "gabarytowych". Odpady przynoszone są w nocy, w porach rannych a nawet w niedzielę ! Każdy przypadek jest rejestrowany a sprawca dyscyplinowany. Przy najbliższym spotkaniu członków naszego ogrodu osoby te zostaną wyczytane. Przypominamy - Nie ma zgody Ogrodu na tego typu zachowania !

 

Drukuj

Zabezpieczenie ogrodu vs Covid-19

Drodzy Działkowcy !

Dziękujemy, że potraficie w obliczu obecnego zagrożenia zrozumieć trudną dla nas wszystkich sytuację. Pierwszy kwietniowy, ciepły weekend w porównaniu do marcowych był na naszym ogrodzie bardzo spokojny i w zdecydowanej większości bez Waszej aktywności rekreacyjnej. Dziękujemy, za Wasze poczucie bezpieczeństwa. Nie chcemy narażać Was i siebie na niebezpieczeństwo i kary. Wiemy, że nawet dojazd do ogrodu jest problematyczny i nie wchodzi w zakres pozwoleń jakim jest dojazd do pracy czy do sklepu. Zdarzają się pouczenia i kary w tym temacie. W związku z tym, że pogoda będzie się "rozkręcać" trwają obecnie przygotowania do odkręcenia wody. Szczegóły będą podane po świętach. Rozważane jest m.in. czasowe, ograniczone odkręcenie wody. Wszystko zależy od Waszej roztropności. Nie chcemy narażać Was i siebie na nieprzyjemne wizyty policji czy zarażenie.

Proces odkręcania wody wiąże się z koniecznością plombowania wodomierzy czy sprawdzania wycieków na indywidualnych działkach a tym samym z możliwością transmisji wirusa. Nie wszyscy działkowcy mogą przyjść na działkę by sprawdzić wodomierz czy go zabezpieczyć. To dodatkowe utrudnienie.

Odkręcona woda nie powinna być zachętą do gromadzenia się z rodziną i relaksu. W tym zakresie musimy postępować zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia - tylko zabezpieczenie podstawowych potrzeb jest dozwolone. 

Życzymy Wam zdrowia oraz Spokojnych Świąt spędzonych w domu.

Drukuj

Zostań w domu !!

Z informacji przekazanych nam przez policję i straż miejską, ogrody działkowe będą patrolowane przez służby celem egzekwowaniu przepisów obecnego rozporządzenia w myśl interpretacji MZ. Oznacza to, że na terenie ROD nie można przebywać w celach rekreacyjnych a jedynie krótko w celu "zabezpieczenia podstawowych potrzeb" (nakarmienia zwierząt, doglądnięcia nasadzeń itp.) z ograniczeniem ilości osób.
 
Celem uniknięcia niepotrzebnych kar, prosimy zostań w domu!! Nie przebywaj na ogrodzie z rodziną !! To nie jest czas na rekreację !!
 
 
 

Drukuj

Częściowe opłaty za działkę

 
Celem zabezpieczenia funkcjonowania ogrodu, w myśl uchwał KR PZD (44/2020) oraz OZ Śląskiego, Zarząd zdecydował o przesłaniu częściowych not obciążeniowych z wyszczególnieniem:
- opłat na zarządzanie i składkę członkowską w kwocie takiej jak w roku 2019
- rozliczenia zużycia wody i prądu za sezon 2019 wraz z prognozami
- opłaty inwestycyjnej w kwocie jak w latach ubiegłych
- opłat za wywóz śmieci w formie zaliczek w wysokości narzuconej uchwalą Rady Miejskiej z kwietnia 2019r.
 
Opłata wodna i energetyczna (odpowiednio w kwotach 6,54zł i 4,80zł / działkę ) na rok 2020 oraz rozliczenie śmieci za sezon 2020r. zostanie przedstawione i naliczone w późniejszym terminie.
 
Informujemy, iż w obecnym sezonie wywóz śmieci stanowi dla naszego ogrodu szczególne wyzwanie. Ma to związek ze zmienioną w październiku ustawą tzw. śmieciową, która spowodowała „wyrzucenia” ogrodu z ryczałtu ustalanego przez gminę. W związku z tym zobowiązani jesteśmy do podpisania indywidualnej umowy z jedynym odbiorcą śmieci z terenu gminy – firmą Remondis – co wiąże się z drastycznym skokiem cen. Dla przykładu informujmy, iż odbiór jednego dużego kosza na śmieci to koszt 204,55zł a jednego kontenera na „zielone” to koszt 547,60zł. W poprzednich sezonach ogród średnio wywoził 35 kontenerów na „zielone” !
 
Przedstawiona powyżej sytuacja dotyczy ogrodów w całej Polsce, przy czym najdotkliwiej uderzyła w ogrody w Radzionkowie. Zarząd jest w kontakcie zarówno z Burmistrzem jak i z przedstawicielami Rady Miejskiej celem wypracowania działań pozwalających zabezpieczyć potrzeby działkowców.

Drukuj