lilly400.jpg

Walne Zebranie - ODWOŁANE !!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Zarząd zdecydował o odwołaniu zaplanowanego na 14 marca Walnego Zebrania. Prosimy aby działkowcy pozostali w domach !! Nie planujemy w najbliższym czasie odkręcenia wody. Ze względu a dynamiczność obecnej sytuacji prosimy działkowców o zrozumienie i stosowanie się do zaleceń GIS.

Drukuj

Dzień Małego Działkowca - 2019

 

W sobotę, 14 września po raz piąty odbył się na naszym ogrodzie Dzień Małego Działkowca. Dzieci z naszego ogrodu miały możliwość wspólnej zabawy i szaleństw na dmuchanych zamkach i zjeżdżalniach. W tym roku, do wielu wspólnych zabaw, ponownie zachęcała dzieci grupa artystyczna "Da-nutka". Zarząd dziękuje dzieciom i działkowcom za przybycie i wspaniałą zabawę oraz Urzędowi Miejskiemu w Radzionkowie za pomoc w organizacji.

Czytaj dalej

Drukuj

Dzień Działkowca - 2019

14 września zorganizowany zostanie na naszym ogrodzie Dzień Działkowca oraz Dzień Małego Działkowca. 

W tym roku prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc działkowców chcących wziąć udział w Dniu Działkowca. Udział jest bezpłatny.

Dzień Małego Działkowca rozpoczynamy o 14:00 a zabawę taneczną dla dorosłych o 18:00.

Rezerwacja miejsc pod numerem telefonu: 507-989-919. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia. Zapraszamy

Regulamin DMD - link

Zapraszamy również na Mszę św.  w dniu 25 sierpnia o godzinie 10:00

Drukuj

Akcja "tuja" - wycinka

Szanowni Działkowcy,
Dziękujemy za liczne przybycie na piątkowe spotkanie dotyczące nasadzeń na działce. Dziękujemy za zrozumienie, przedstawione pomysły, propozycje poprawy sytuacji oraz bardzo spokojną i merytoryczną dyskusje. Cieszymy się, że potrafimy wspólnie w przyjaznej atmosferze rozmawiać na tak ważne tematy dla nas wszystkich. Zgodnie z wypracowanymi ustaleniami możemy przystąpić do uporządkowania nasadzeń na naszym ogrodzie. Spora grupa działkowców zgłosiła chęć pomocy z przycięciem lub wycięciem swoich nasadzeń.


Od 1 sierpnia rozpoczynamy prace porządkowe na ogrodzie, które chcemy zakończyć do 31 sierpnia.
Działkowcy, którzy informowali Zarząd iż z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w zebraniu, proszeni są o pilny kontakt z Zarządem celem ustalenia terminu wycinki/przecinki.


Można nadal zgłaszać chęć skorzystania z bezpłatnej pomocy przy wycince.


Prosimy pamiętać o przepisach dotyczących wycinania drzew – w razie potrzeby Zarząd służy pomocą w przygotowaniu dokumentacji.


Pamiętajmy, by do kontenera na zielone nie wrzucać całych krzewów – potnijmy je na mniejsze kawałki

 

 

 

 

Drukuj

Akcja "tuja"

W związku ze skargami działkowców, wytycznymi KR PZD oraz incydentami związanymi z drobnymi kradzieżami,  Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu kompleksowego przeglądu zagospodarowania działek. Opierając się na regulaminie i zapisach statutu PZD, Zarząd stwierdził znaczne uchybienia dotyczące nasadzeń na terenie działek. Uchybienia te dotyczą, głównie nieprzestrzegania ulokowania nasadzeń na działce oraz ich wysokości. W 99% dotyczy to tzw. tujek, które rosnąc bardzo szybko znacznie przekraczają dozwolone wysokości w granicy działek. Sytuacja ta dotyczy ponad 50% dzierżawców z czego ponad 35% dzierżawców rażąco narusza regulamin. 

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym regulaminem wysokość nasadzeń przy alejce nie może być wyższa niż 1m, a przy ogrodzeniu zewnętrznym ogrodu (nie działki) nie więcej jak 2m. Nasadzenia muszą znajdować się minimum 1m od granicy działki. 

Mając na uwadze, iż problem nieregulaminowych nasadzeń jest istotny dla wspólnego korzystania z działek przez wszystkich działkowców, Zarząd pragnie wspomóc działkowców z szybko rosnącymi "tujami". W związku z tym od 1 sierpnia, każda osoba mająca zbyt wysokie nasadzenia, chcąca pozbyć się wysokich nasadzeń z terenu działki (nawet jeśli są regulaminowe, ale są wysokie, brzydkie, niepotrzebne lub chore) będzie mogła zgłosić ten fakt do Zarządu (telefonicznie, osobiście lub przez e-mail). Osoby wyznaczone przez Zarząd dokonają właściwej wycinki/przycinki.

26 lipca o godzinie 17:00 w świetlicy ROD organizowane jest spotkanie z działkowcami, celem omówienia wytycznych wynikających z zapisów regulaminu i statutu PZD.

Dzierżawcy działek o poniższych numerach, proszeni są o obowiązkowe zgłoszenie się ww terminie.

1, 2, 4, 5, 7, 10, 13, 17, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 77, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 94, 98, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 143, 144, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 179

 

 

 

 

Drukuj