blossom400.jpg

Walne Zebranie Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Jutrzenka" - rok 2016

Walne Zebranie Działkowców z dnia 5 marca 2016r., odbyło się w drugim terminie przy obecności 78 członków na 265 członków zarejestrowanych w naszym ogrodzie.  Na zebraniu przedstawiono:
- sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2015 rok
- preliminarz finansowy na 2016 rok
- projekt planu pracy na 2016 rok
- projekty uchwał dotyczących regulaminu sieci wodnej i energetycznej
- propozycję wymiany liczników wodnych i energetycznych

Projekt wymianu liczników wzbudził najwięcej kontrowersji wśród zgromadzonych działkowców i zdominował zebranie. Zarząd przedstawił zgromadzonym działkowcom plusy i minusy projektu wymiany liczników wody z radiowym odczytem. W toku burzliwej dyskusji działkowcy podejmowali kwestie, budowy systemu, żywotności systemu, udzielonych przez dostawców gwarancji, obecności ww. systemu na innych ogrodach, cen poszczególnych składników systemu, bezpieczeństwa, możliwości odczytów i problemów z ich przeprowadzaniem oraz technicznych aspektów wymiany. W czasie dyskusji padła z sali propozycja wykonania nowej instalacji wodnej z wyprowadzeniem liczników wody na alejki ogrodowe. Zaproponowane rozwiązanie jako warte rozpatrzenia, zostało przedyskutowane w aspekcie kosztów jakie działkowcy musieliby ponieść mając na uwadze, iż obecna instalacja wodna jest relatywnie nowa. W czasie dyskusji ujawniły się również aspekty wskazujące na „indywidualne traktowanie liczników” przez działkowców, którzy fakt wymontowania, uszkodzenia czy wymiany licznika nie zgłaszają do Zarządu. Zarząd mając te informacje uzyskane rówenież w toku przeprowadzonych kontroli, przygotował projekty regulaminu sieci wodnej i energetycznej, które zostały zdecydowanie przegłosowane. W konsekwencji działkowcy zdecydowali o podjęciu uchwały zobowiązującej Zarząd do wymiany liczników wody i wykonaniu niezbędnych przeróbek na instalacji rozprowadzającej wodę po ogrodzie.


Na zebraniu poruszony został temat zgłoszenia zespołów odczytujących wodomierze oraz zespołów do montażu nowych wodomierzy. Pomimo kilkukrotnego apelowania o zgłaszania swoich kandydatur do takich zespołów, nikt z obecnych na zebraniu nie wyraził chęci uczestniczenia w takich zespołach.


Zarząd pragnie podziękować zgromadzonym działkowcom za merytoryczną dyskusje i okazane na koniec zrozumienie problemu, którego dowodem jest akceptacja regulaminów i uchwał.

Sprawozdanie finansowe ROD

Drukuj

  • 1
  • 2