Napisane: .

Zużycie wody i prądu

Poniżej prezentujemy zestawienie zużycia wody i prądu na naszym ogrodzie oraz poziom strat. W roku 2016 dokonano wymiany indywidulanych liczników wody oraz zamontowano podliczniki na poszczególnych nitkach doprowadzających wodę. Dokonano kilku kontroli w czasie sezonu letniego zarówno całościowych jak i wyrywkowych. W tym czasie zanotowano również 2 awaria na sieci wodnej, które miały znaczący wpływ na straty wody w sezonie 2016. W roku 2016 oraz 2017 dokonano również wymiany liczników energii elektrycznej. Liczniki, które były zamontowane były w większości wyprodukowane w latach 60-tych i jak wykazano w czasie kontroli ich wskazania były dalekie od poprawnych. Nowe liczniki, elektroniczne były wymieniane w dwóch etapach - wadliwe i najstarsze wymieniono w roku 2016 (65szt.),  pozostałe początkiem roku 2017. Po wymianie liczników prądu straty wynikające z fizykalnych strat na przesyle zamykają się w granicach 7%. Należy również dodać, iż z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie ogrodu na energię elektryczną. Z tego też powodu w roku 2019 wykonane zostało dodatkowe przyłączę prądu na części B ogrodu aby odciążyć przesył na stronie A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj