Napisane: .

Walne Zebranie Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Jutrzenka" - rok 2017

Walne Zebranie Działkowców z dnia 25 marca 2017r., odbyło się w drugim terminie przy obecności 69 członków na 265 członków zarejestrowanych w naszym ogrodzie.  Na zebraniu przedstawiono:
- sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2016 rok
- preliminarz finansowy na 2017 rok
- projekt planu pracy na 2017 rok

Zebranie przebiegło w bardzo spokojnej i przyjaznej atmosferze. Zarząd poinformował o planach związanych z wymianą liczników energii elektrycznej oraz działaniami związanymi z kontrolą zużycia prądu i wody na ogrodzie. Rok 2016 był rokiem znaczących oszczędności w obszarze zużycia wody i prądu co pozwoliło na znaczne obniżenie opłaty wodnej i energetycznej.  W tym roku Zarząd będzie konsekwentnie kontynuował kontrole zużycia mediów co spotkało się z zadowoleniem zgromadzonych działkowców. W związku z uchwałą Rady Miasta dot. odbioru odpadów, Zarząd zwrócił się do działkowców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów. Poruszono również temat oznakowania działek numerami i poproszono działkowców o dopilnowanie by każda działka została oznaczona w sposób widoczny numerem.

Zarząd pragnie podziękować zgromadzonym działkowcom za merytoryczne dyskusje i miłe spotkanie.

 

Drukuj