beautiful-fl-400.jpg

75 lat Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Jutrzenka"

W tym roku nasz ogród obchodzi 75 rocznicę  powstania. Początki ogrodu kreślą się w marcu  1946 roku, kiedy powołany został komitet organizacyjny ogrodu pod przewodnictwem pana Franciszka Sobkowiaka, późniejszego pierwszego Prezesa Ogrodu Działkowego w Radzionkowie. 31 lipca 1946 roku Urząd Wojewódzki Śląsko-Dąbrowski rejestruje ogród jako - Towarzystwo Ogrodów Działkowych im. Jerzego Ziętka. W latach siedemdziesiątych XX wieku nazwa ogrodu zmieniona zostaje na Pracownicze Ogrody Działkowe „Jutrzenka”.
W roku 1981 ogród został zarejestrowany w nowo tworzącym się Polskim Związku Działkowców w Warszawie, który również w tym roku świętuje swoje 40-lecie powstania.

Obie rocznice stały się dla Zarządu ROD Jutrzenka okazją do zorganizowania uroczystego wspólnego posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, na które zaproszono przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Radzionkowie, zasłużonych działkowców oraz działkowców wyróżnionych w konkursie "Piękna Działka w Radzionkowie". Z ramienia Urzędu w spotkaniu uczestniczył Pan Rudolf Sobczyk - sekretarz Miasta.

Pamiątkowym dyplomem 40-lecia PZD został uhonorowany Pan Jerzy Gorzkowski za szczególny wkład w rozwój ogrodu. Ponadto nagrody w konkursie orgaznizowanym przy współudziale Urzędu Miejskiego odebrali Pani Sabina Wiśniewska oraz Państwo Barbara i Henry Boncol a także Stefania i Kazimierz Czuryło. Ogród otrzymał również pamiątkowy puchar od Prezesa związku Pana Eugeniusza Kondrackiego oraz Prezesa Okręgu Śląskiego Pana Józefa Noskiego. Wszystkim członkom ROD Jutrzenka życzymy wielu radosnych chwil na ogrodzie i kolejnych rocznic.

 

 

 

 

Drukuj