lilly400.jpg

Informacje dotyczące przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD „Jutrzenka” w dniu 7 sierpnia 2021r.

 

W nawiązaniu do komunikatów KR PZD, informujemy:

1. Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu WZ w terminie 7 sierpnia 2021r celem wypełnienia zapisów uchwał i komunikatów KZ PZD z czerwca 2021r. o konieczności przeprowadzenia zebrań do 31 sierpnia 2021r.
2. WZ planowane jest na terenie otwartym przylegającym do świetlicy,
ze względu na trudną do określenia ilość uczestników i tym samym obowiązujące limity w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Obecny limit osób na terenie otwartym to 150 osób. W przypadku większej ilości osób zebranie zostanie odwołane. Prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości między uczestnikami.
4. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania i używania maseczek ochronnych.
5. Ze względów bezpieczeństwa nie przewiduje się podawania poczęstunku
i napojów.
6. Prosimy by osoby w pełni zaszczepione przyniosły ze sobą potwierdzenia szczepień lub paszporty „Covidowe”.
7. W związku z bardzo niepewną sytuacją epidemiczną oraz ciągłymi zmianami obostrzeń ogłaszanymi przez Radę Ministrów oraz zaleceniami Krajowej Rady PZD w sprawie przeprowadzania walnych zebrań, informujemy iż musimy liczyć się z możliwością zaostrzenia przepisów a w konsekwencji nawet odwołaniem zaplanowanego Walnego Zebrania. Ewentualne zmiany będą wywieszane na tablicach ogłoszeń.

I termin: 16:00

II termin: 16:30

Dokumenty sprawozdawcze wystawione do wglądu: 30 lipiec 2021r - 16:00 - 17:00

 

 

Drukuj