lilly400.jpg

 Analiza ankiet działkowców w sprawie odbioru odpadów

W ankiecie uczestniczyło 23% członków naszego ogrodu. Frekwencja ta pokrywa się ze średnią frekwencją na walnych zebraniach organizowanych w naszym ogrodzie. Działkowcy uczestniczyli w ankiecie oraz dzwonili z zapytaniami i sugestiami.
Z pośród uczestników ankiety 71% było za NIE podnoszeniem opłat oraz za ograniczeniem odbioru odpadów tzw. zielonych.

 

 

Wśród sugestii działkowców dominowały 4 główne tematy:

a) Poszukanie tańszej firmy

Z informacji przesłanych działkowcom, wiemy iż jest bardzo duży problem monopolistyczny na rynku odbioru odpadów. W związku z tym bardzo trudno jest uzyskać konkurencyjną ofertę na odbiór odpadów, co nie oznacza iż Zarząd nie będzie podejmował starań w tym kierunku.

 
b) Umożliwić pojedyncze wywozy w okresie - wiosna i jesień

Powyższa propozycja jest analizowana. Działkowcy sugerowali, że niewielki dodatkowy koszt przy jednoczesnej możliwości oddania „grubych” odpadów zielonych jest do zaakceptowania. Obecnie trwają rozmowy z UM w Radzionkowie czy taka możliwość będzie mogła być wsparta przez UM.

 

c) Zagospodarowanie odpadów poprzez kompostowanie

Ten zdecydowany głos w komentarzach oraz oparcie w regulaminie ROD wydaje się skutecznym sposobem na ograniczenie odpadów "zielonych".

 

d) Udostępnienie rozdrabniacza do gałęzi

Przekazana przez działkowców sugestia wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. Jako Zarząd mamy obawy co do "kultury wypożyczania" takiej rozdrabniarki. Niemniej jednak jesteśmy zdecydowani zakupić rozdrabiarkę
i udostępniać ją działkowcom.

Działkowcom, zdecydowanie spodobał się pomysł:

„To co przynieśliśmy na ogród zabierzmy ze sobą wychodząc”

W związku z tym będzie to nasze hasło przewodnie do którego prosimy się stosować !

Drukuj