landscape400.jpg

Częściowe opłaty za działkę

 
Celem zabezpieczenia funkcjonowania ogrodu, w myśl uchwał KR PZD (44/2020) oraz OZ Śląskiego, Zarząd zdecydował o przesłaniu częściowych not obciążeniowych z wyszczególnieniem:
- opłat na zarządzanie i składkę członkowską w kwocie takiej jak w roku 2019
- rozliczenia zużycia wody i prądu za sezon 2019 wraz z prognozami
- opłaty inwestycyjnej w kwocie jak w latach ubiegłych
- opłat za wywóz śmieci w formie zaliczek w wysokości narzuconej uchwalą Rady Miejskiej z kwietnia 2019r.
 
Opłata wodna i energetyczna (odpowiednio w kwotach 6,54zł i 4,80zł / działkę ) na rok 2020 oraz rozliczenie śmieci za sezon 2020r. zostanie przedstawione i naliczone w późniejszym terminie.
 
Informujemy, iż w obecnym sezonie wywóz śmieci stanowi dla naszego ogrodu szczególne wyzwanie. Ma to związek ze zmienioną w październiku ustawą tzw. śmieciową, która spowodowała „wyrzucenia” ogrodu z ryczałtu ustalanego przez gminę. W związku z tym zobowiązani jesteśmy do podpisania indywidualnej umowy z jedynym odbiorcą śmieci z terenu gminy – firmą Remondis – co wiąże się z drastycznym skokiem cen. Dla przykładu informujmy, iż odbiór jednego dużego kosza na śmieci to koszt 204,55zł a jednego kontenera na „zielone” to koszt 547,60zł. W poprzednich sezonach ogród średnio wywoził 35 kontenerów na „zielone” !
 
Przedstawiona powyżej sytuacja dotyczy ogrodów w całej Polsce, przy czym najdotkliwiej uderzyła w ogrody w Radzionkowie. Zarząd jest w kontakcie zarówno z Burmistrzem jak i z przedstawicielami Rady Miejskiej celem wypracowania działań pozwalających zabezpieczyć potrzeby działkowców.

Drukuj