beautiful-fl-400.jpg

Przeniesienie prawa do działki

 
Zgodnie z art. 78 punkt 2 statutu PZD, Zarząd zatwierdza umowę przeniesienia prawa do działki i uchwałą przydziela działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym. Zarząd nie ma obowiązku zatwierdzić umowy przeniesienia, dlatego tak istotne przy zmianie dzierżawcy działki jest wcześniejsze skontaktowanie się z Zarządem ogrodu. Zarząd udzieli osobom zainteresowanym informacji jakie dokumenty są niezbędne oraz jak wygląda sytuacja finansowa i prawna danej działki. 
 
Wzory dokumentów: w zakładce  - Prawo w ogrodzie
 

Drukuj