landscape400.jpg

ROD na starych zdjęciach

 

Poniżej prezentujemy otrzymane niedawno zdjęcia jednej z działek na naszym ROD a właściwie altany o charakterystycznym kształcie sześciokąta. Altana była rozbieralna a jej właściciele przewozili ją na organizowane na śląsku dożynki i targi ogrodnicze. Ostatnie zdjęcie ukazuje bramę wjazdową do naszego ogrodu od strony ul. A. Krzwoń. Dziękujemy za udostępnienie zdjęć.

 

Drukuj

 Analiza ankiet działkowców w sprawie odbioru odpadów

W ankiecie uczestniczyło 23% członków naszego ogrodu. Frekwencja ta pokrywa się ze średnią frekwencją na walnych zebraniach organizowanych w naszym ogrodzie. Działkowcy uczestniczyli w ankiecie oraz dzwonili z zapytaniami i sugestiami.
Z pośród uczestników ankiety 71% było za NIE podnoszeniem opłat oraz za ograniczeniem odbioru odpadów tzw. zielonych.

 

 

Wśród sugestii działkowców dominowały 4 główne tematy:

a) Poszukanie tańszej firmy

Z informacji przesłanych działkowcom, wiemy iż jest bardzo duży problem monopolistyczny na rynku odbioru odpadów. W związku z tym bardzo trudno jest uzyskać konkurencyjną ofertę na odbiór odpadów, co nie oznacza iż Zarząd nie będzie podejmował starań w tym kierunku.

 
b) Umożliwić pojedyncze wywozy w okresie - wiosna i jesień

Powyższa propozycja jest analizowana. Działkowcy sugerowali, że niewielki dodatkowy koszt przy jednoczesnej możliwości oddania „grubych” odpadów zielonych jest do zaakceptowania. Obecnie trwają rozmowy z UM w Radzionkowie czy taka możliwość będzie mogła być wsparta przez UM.

 

c) Zagospodarowanie odpadów poprzez kompostowanie

Ten zdecydowany głos w komentarzach oraz oparcie w regulaminie ROD wydaje się skutecznym sposobem na ograniczenie odpadów "zielonych".

 

d) Udostępnienie rozdrabniacza do gałęzi

Przekazana przez działkowców sugestia wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. Jako Zarząd mamy obawy co do "kultury wypożyczania" takiej rozdrabniarki. Niemniej jednak jesteśmy zdecydowani zakupić rozdrabiarkę
i udostępniać ją działkowcom.

Działkowcom, zdecydowanie spodobał się pomysł:

„To co przynieśliśmy na ogród zabierzmy ze sobą wychodząc”

W związku z tym będzie to nasze hasło przewodnie do którego prosimy się stosować !

Drukuj

Miejsca parkingowe

Informujemy, iż Policja będzie kontrolować prawidłowość zaparkowania samochodów przy drodze. W związku z powyższym prosimy o parkowanie zgodne z przepisami, w szczególności wzdłuż chodnika. Kontrole mają związek ze skargami mieszkańców. 

Drukuj

Dzień Działkowca vs Covid-19

Drodzy Działkowcy, 

Trwający sezon „ogródkowy” pomimo spokoju na naszym ogrodzie jest trudny organizacyjnie w związku z nadal utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym. Na podstawie uchwały PZD - KR 4/IV/2020 mając na uwadze możliwości organizacyjne i wspólne bezpieczeństwo, Zarząd zdecydował o przełożeniu WZ na rok 2021. Jednocześnie dziękujmy działkowcom za pełne zrozumienie i 100% frekwencję wpłat opłat ogrodowych.

Dzień Działkowca oraz Dzień Małego Działkowca również zmuszeni jesteśmy przełożyć na rok 2021 i połączyć go
z obchodami 75-lecia naszego ogrodu.

Msza św. za działkowców odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 8:00 – Zapraszamy !

Drukuj

Śmieci na ogrodzie

Drodzy Działkowcy!

Z przykrością stwierdzamy, iż część działkowców utraciła zdolność czytania i rozumienia treści pisanej. Przy kontenerach umieszczone są tablice informujące o segregacji odpadów i zakazie przynoszenia gruzu i odpadów "gabarytowych". Odpady przynoszone są w nocy, w porach rannych a nawet w niedzielę ! Każdy przypadek jest rejestrowany a sprawca dyscyplinowany. Przy najbliższym spotkaniu członków naszego ogrodu osoby te zostaną wyczytane. Przypominamy - Nie ma zgody Ogrodu na tego typu zachowania !

 

Drukuj