landscape400.jpg

Opłaty w roku 2024

 

Składka członkowska 6 zł
Opłata ogrodowa   0,90 zł/m2
Składka inwestycyjna 50 zł
Opłata wodna  4,50 zł
Opłata energetyczna 7,39 zł
Opłata za śmieci 90 zł
Opłata na podziały geodezyjne 50 zł
Wpisowe - przy zmianie użytkownika działki 500 zł
Inwestycyjne - przy zmianie użytkownika działki 1600 zł
Użyczenie świetlicy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Opłat za dzierżawę działki należy dokonać na poniższe konto bankowe:

ING Bank Śląski

Numer konta: 58 1050 1230 1000 0090 9213 5350

Tytułem: Opłata za działkę nr ...…

 

Drukuj

Walne Zebranie Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Jutrzenka" - rok 2023

Walne Zebranie Działkowców z dnia 18 marca 2023r., odbyło się w drugim terminie przy obecności 55 członków na 261 członków zarejestrowanych w naszym ogrodzie.  Na zebraniu przedstawiono:
- sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2022 rok
- preliminarz finansowy na 2023 rok wraz z projektami uchwał
- projekt planu pracy na 2023 rok

Zebranie przebiegło w bardzo spokojnej i przyjaznej atmosferze. Zarząd poinformował o planach związanych z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych remontów na świetlicy. Działkowcy podjęli również decyzję dotyczącą systemu ogrzewania świetlicy i odstąpienia od ogrzewania gazowego. Opłata za zarządzanie ogrodu nie uległa zmianie i pozostała na poziomie 0.80zl/m2, pomimo wzrostu stawki partycypacyjnej. W związku z uchwałą Rady Miasta dot. odbioru odpadów, Zarząd zwrócił się do działkowców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów oraz o kompostowanie odpadów zielonych. Zarząd zaapelował o szczególne zadbanie o wodomierze aby dochodziło do mniejszej ilości uszkodzeń, które bezpośrednio obciążają dzierżawcę.  

Zarząd pragnie podziękować zgromadzonym działkowcom za merytoryczne dyskusje i miłe spotkanie.

 

Drukuj

Opłaty w roku 2023

 

Składka członkowska 6 zł
Opłata ogrodowa   0,80 zł/m2
Składka inwestycyjna 50 zł
Opłata wodna  2,50 zł
Opłata energetyczna 6,20 zł
Opłata za śmieci 85 zł
Wpisowe - przy zmianie użytkownika działki 300 zł
Inwestycyjne - przy zmianie użytkownika działki 1350 zł
Użyczenie świetlicy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Opłat za dzierżawę działki należy dokonać na poniższe konto bankowe:

ING Bank Śląski

Numer konta: 58 1050 1230 1000 0090 9213 5350

Tytułem: Opłata za działkę nr ...…

 

Drukuj

RODO - zasady przetwarzania danych w ogrodzie

Zgodnie z art.13 RODO, przekazujemy informacje dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:


1. Administrator danych: Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
2. Cel przetwarzania danych: cele statutowe związane z członkostwem w PZD oraz użytkowaniem działki w ROD „Jutrzenka” w Radzionkowie.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r.
4. Prawnie uzasadnione interesy administratora: realizacja zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz statutu i regulaminu ROD.
5. Odbiorcy danych osobowych: organy statutowe PZD
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: tożsamy z okresem niezbędnym do realizacji zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, statutu i przepisów PZD.
7. Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, a także ich przeniesienia.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba której dotyczą dane osobowe, może cofnąć zgodę w dowolnym momencie.
9. Osoba, której dotyczą dane osobowe, może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania tych danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją nie podanie danych będzie brak możliwości realizacji zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych związanych z przydziałem prawa do działki w ROD i członkostwem w PZD.
11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych osobowych.

Powyższa informacja odnosi się do wszystkich członków PZD oraz dzierżawców działek w naszym ogrodzie.

Drukuj

Godziny pracy Zarządu

Zarząd informuje, iż strony przyjmowane są w każdy drugi piątek miesiąca w godzinach 16:00 - 17:00 - prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 601 429 326

 

W sprawie pytań dotyczących przeniesienia prawa do działki, ustania prawa do działki w wyniku śmierci działkowca lub w przypadku innych sytuacji dotyczących praw do działki, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z numerem: 512 224 540

W przypadku pytań dotyczących zagospodarowania działki prosimy o kontakt telefoniczny z numerem: 601 429 326

Informacji dotyczących aktualnych opłat udziela skarbnik ogrodu pod numerem: 507 989 919

 

 

Drukuj

Zużycie wody i prądu

Poniżej prezentujemy zestawienie zużycia wody i prądu na naszym ogrodzie oraz poziom strat. W roku 2016 dokonano wymiany indywidulanych liczników wody oraz zamontowano podliczniki na poszczególnych nitkach doprowadzających wodę. Dokonano kilku kontroli w czasie sezonu letniego zarówno całościowych jak i wyrywkowych. W tym czasie zanotowano również 2 awaria na sieci wodnej, które miały znaczący wpływ na straty wody w sezonie 2016. W roku 2016 oraz 2017 dokonano również wymiany liczników energii elektrycznej. Liczniki, które były zamontowane były w większości wyprodukowane w latach 60-tych i jak wykazano w czasie kontroli ich wskazania były dalekie od poprawnych. Nowe liczniki, elektroniczne były wymieniane w dwóch etapach - wadliwe i najstarsze wymieniono w roku 2016 (65szt.),  pozostałe początkiem roku 2017. Po wymianie liczników prądu straty wynikające z fizykalnych strat na przesyle zamykają się w granicach 7%. Należy również dodać, iż z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie ogrodu na energię elektryczną. Z tego też powodu w roku 2019 wykonane zostało dodatkowe przyłączę prądu na części B ogrodu aby odciążyć przesył na stronie A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj

Walne Zebranie Członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Jutrzenka" - rok 2017

Walne Zebranie Działkowców z dnia 25 marca 2017r., odbyło się w drugim terminie przy obecności 69 członków na 265 członków zarejestrowanych w naszym ogrodzie.  Na zebraniu przedstawiono:
- sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2016 rok
- preliminarz finansowy na 2017 rok
- projekt planu pracy na 2017 rok

Zebranie przebiegło w bardzo spokojnej i przyjaznej atmosferze. Zarząd poinformował o planach związanych z wymianą liczników energii elektrycznej oraz działaniami związanymi z kontrolą zużycia prądu i wody na ogrodzie. Rok 2016 był rokiem znaczących oszczędności w obszarze zużycia wody i prądu co pozwoliło na znaczne obniżenie opłaty wodnej i energetycznej.  W tym roku Zarząd będzie konsekwentnie kontynuował kontrole zużycia mediów co spotkało się z zadowoleniem zgromadzonych działkowców. W związku z uchwałą Rady Miasta dot. odbioru odpadów, Zarząd zwrócił się do działkowców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów. Poruszono również temat oznakowania działek numerami i poproszono działkowców o dopilnowanie by każda działka została oznaczona w sposób widoczny numerem.

Zarząd pragnie podziękować zgromadzonym działkowcom za merytoryczne dyskusje i miłe spotkanie.

 

Drukuj

Więcej artykułów…

  • 1
  • 2