beautiful-fl-400.jpg

Studzienki na liczniki wody

Po przeprowadzonej kontroli wodomierzy w 2021r., okazało się, że niektórzy działkowcy mają wodomierze zasypane ziemią, zalane wodą – umiejscowione w warunkach permanentnie wilgotnych lub w bardzo złym stanie technicznym.
W związku z tym zobowiązujemy działkowców do skontrolowania studzienek oraz wykonania ich modernizacji. Zaleca się aby:
- studzienka była o głębokości uniemożliwiającej zalanie wodomierza lub zasypanie go ziemią
- miała wymiary umożliwiające łatwy montaż wodomierza
- była przewiewna i zabezpieczona przed deszczem i śniegiem – jeśli możliwie to bez przykrycia metalowego
- wodomierze umieszczone na ścianach altan lub przy „studniach - wannach” były w przewiewnych plastikowych skrzynkach, zabezpieczone przed deszczem i śniegiem

 

Drukuj