blossom400.jpg

Walne Zebranie Sprawozdawcze

 

Informujemy, że w dniu 26 marca o godzinie 15:00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego ogrodu. Z dokumentami można zapoznać się 18 marca od 16:00 do 17:00 w świetlicy. Zaproszenia z porządkiem obrad zostały przesłane pocztą. 

Drukuj