beautiful-fl-400.jpg

Prawo w ogrodzie - czyli co każdy działkowiec wiedzieć powinienUstawa o PZD

Statut PZD

Regulamin ROD

Regulamin - sieć wodna

Regulamin - sieć energetyczna

 

Przeniesienie prawa do działki

 

Zmiana dzierżawcy działki - nowy działkowiec

1. Umowa przeniesienia prawa do działki

2. Wniosek o zatwierdzenie umowy

3. Deklaracja członkowska

 

Wstąpienie w prawa do działki po zmarłym działkowcu - tylko w przypadku kiedy prawa do działki miał jeden z małżonków

1. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym działkowcu

2. Deklaracja członkowska

 

Wstąpienie w prawa do działki - osoba bliska

1. Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa do działki

2. Deklaracja członkowska

 

Drukuj