Napisane: .

Miejsca parkingowe

Informujemy, iż Policja będzie kontrolować prawidłowość zaparkowania samochodów przy drodze. W związku z powyższym prosimy o parkowanie zgodne z przepisami, w szczególności wzdłuż chodnika. Kontrole mają związek ze skargami mieszkańców. 

Drukuj