flowers400.jpg

Zestawienie danych dotyczących funkcjonowania ogrodu oraz działalności Zarządu w latach 2004 - 2015

 

1. Zestawienie inwestycji:

2004 - 2008: modernizacja sieci wodociągowej

2004 - 2012: remont świetlicy obejmujący m.in: remont kuchni, toalet, przedpokoju, wymianę podłogi i okien, remont dachu, ocieplenie.

2004 - 2010: naprawy ogrodzenia

2006 - 2007: remont magazynu

2007 - 2008: remont parkingu

2011 - 2013: wymiana ogrodzenia części B

2014 - 2015: wymiana ogrodzenia części A

 

W latach 2004 - 2015 dzięki staraniom Zarządu, ogród uzyskał dofinansowanie z PZD dla prowadzonych inwestycji w łącznej kwocie 172.000 PLN.

Łączna kwota wydatkowana w tych latach na inwestycje wyniosła 360.000 PLN

 

 

2. Zużycie wody i koszty z tym związane

Przeprowadzona w latach 2004 - 2008 modernizacja sieci wodociągowej miała bezpośredni wpływ na znaczącą poprawę jakości wody. Bardzo trudny dla naszego ogrodu okazał się rok 2015. Ze względu na długo utrzymującą się upalną pogodę w naszym ogrodzie doszło do znacznego zwiększenia zużycia wody. Jednocześnie w wyniku prowadzonych kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości na indywidualnych punktach odczytu, które miały niewątpliwie wpływ na powstałą różnicą między stanem zużycia na liczniku głównym a sumą zużyć na licznikach indywidualnych.  Przeprowadzona szczegółowa analiza wykazała iż:

- zamontowane liczniki są znacznie wyeksploatowane

- miejsca ich zamontowania w wielu przypadkach uniemożliwiają sprawny i szybki odczyt

- sposób zamontowania obniża ich klasę dokładności

- odnotowano przypadki samowolnego demontażu (wymiany) liczników bez poinformowania o tym fakcie Zarządu

W związku z powyższym w roku 2016 Zarząd będzie zobowiązany do szybkiego wyeliminowania zjawisk niepożądanych w celu zapewnienia przejrzystych zasad eksploatacji sieci wodociągowej oraz szybkiego reagowania na ewentualne próby ingerencji.

 

 

 

3. Zużycie prądu i koszty z tym związane

Zużycie prądu na ogródkach systematycznie wzrasta i ma bezpośredni związek z coraz częstszym stosowaniem urządzeń elektrycznych. Nie bez znaczenia pozostaje również pogoda w miesiącach letnich.

 

 

 

4. Koszty związane z utylizacją śmieci.

Koszty związane z utylizacją odpadów powstałych na terenie ogrodu w dużej mierze zależą od warunków pogodowych między kwietniem a październikiem. Swój negatywny wpływ zarysowała również nowa ustawa o odpadach, podnosząc dwukrotnie koszty związane z utylizacją śmieci. W roku 2014 i 2015, Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu programu segregacji odpadów, przeprowadzeniu działań informujących działkowców o zaletach i sposobie segregacji oraz ściślejszej kontroli jego przestrzegania. Działania te przełożyły się na zmniejszenie kosztów związanych z wywozem śmieci przy systematycznie rosnącej ilości wytwarzanych odpadów na naszym ogrodzie.

 

 

Drukuj E-mail