blossom400.jpg

Pożar na działce - czyli konsekwencje spalania odpadów zielonych

 
9 kwietnia na jednej z naszych działek doszło do pożaru, który został spowodowany przez działkowca, który pozostawił bez nadzoru ognisko, spalając odpady zielone. Płomienie z pozostawionego ogniska, przy silnym wietrze, szybko rozprzestrzeniły się na będące w pobliżu drzewo oraz stertę desek. Płomienie sięgające wysokości 2m bezpośrednio zagrażały sąsiedniej działce. Konieczna była interwencja straży pożarnej i policji. Zarząd dziękuje działkowcom za interwencję i pomoc. Jednocześnie względem działkowca, który rażąco naruszył regulamin ROD zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze statutem PZD oraz będzie musiał pokryć koszty interwencji straży pożarnej.  
 

Drukuj E-mail

Szkolenie "Obywatel - IT"

 

Zapraszamy chętnych działkowców do zgłoszenia się na bezpłatne szkolenie "Obywatel - IT".
 

Szkolenie będą prowadzone przez instruktorów przeszkolonych przez operatora na podstawie materiałów i prezentacji do wyboru w następujących obszarach:

  1. Tworzę własną stronę internetową (blog) – w tym m.in. umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania;
  2. Rolnik w sieci – w tym m.in. sprawdzanie warunków pogodowych w sieci (profesjonalne prognozy pogody, systemy i aplikacje RSO), geoportal (geoportal.gov.pl).
  3. Rodzic w Internecie – w tym m.in. tworzenie bezpiecznych haseł, logowanie się przez sprawdzone sieci WiFi, bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci, w tym publikowanie różnych treści przez rodziców i dzieci, dbałość o wizerunek dziecka w Internecie.
  4. Mój biznes w sieci – w tym m.in. załatwianie drogą elektroniczną spraw związanych z wysłaniem pisma/informacji/sprawozdania do urzędu, odbiorem odpowiedzi z urzędu (z uwzględnieniem wykorzystania wsparcia dostępnego w ramach Centrum Pomocy w serwisu biznes.gov.pl).
  5. Moje finanse i transakcje w sieci – w tym m.in. wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej, wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta (np. ems.ms.gov.pl, mojepanstwo.pl).
  6. Kultura w sieci – w tym m.in. wyszukiwanie informacji na stronach internetowych instytucji kultury (muzea, biblioteki, domy kultury, teatry, filharmonie, archiwa itp.), wartościowych zasobów kultury oraz zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł.
  7. Działam w sieciach społecznościowych – w tym m.in. korzystanie z serwisów społecznościowych, prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in, promowanie wydarzeń i wpisów w sieciach społecznościowych

 

Chętnych prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z koordynatorem - tel: 512 224 540. 

 

Drukuj E-mail

Przeniesienie prawa do działki

 
Zgodnie z art. 78 punkt 2 statutu PZD, Zarząd zatwierdza umowę przeniesienia prawa do działki i uchwałą przydziela działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym. Zarząd nie ma obowiązku zatwierdzić umowy przeniesienia, dlatego tak istotne przy zmianie dzierżawcy działki jest wcześniejsze skontaktowanie się z Zarządem ogrodu. Zarząd udzieli osobom zainteresowanym informacji jakie dokumenty są niezbędne oraz jak wygląda sytuacja finansowa i prawna danej działki. 
 
Wzory dokumentów: w zakładce  - Prawo w ogrodzie
 

Drukuj E-mail

Porządkowanie dokumentacji ogrodowej

 
Szanowni Działkowicze, 
 
Mając na uwadze nasze wspólne dobro jakim jest działka w rodzinnym ogrodzie działkowym, Zarząd podjął decyzje o uporządkowaniu dokumentacji jaka znajduje się w teczkach poszczególnych działek. Przez wiele lat istnienia naszego ogrodu, rodzaj gromadzonej dokumentacji podlegał zmianom ustrojowym zachodzącym w naszym kraju jak również zmianom zachodzącym w Polskim Związku Działkowców. Zmiany te odbiły swoje piętno na jakości merytorycznej gromadzonej dokumentacji. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż przechowywane od ponad 40 lat dokumenty w wielu przypadkach są już mało czytelne lub uszkodzone.
 
W najbliższych dniach zostanie Wam przekazany wypis z Karty Ewidencyjnej Działki oraz formularz aktualizacji danych. Prosimy o zapoznanie się z danymi na karcie oraz ich potwierdzenie. Prosimy także o czytelne wypełnienie formularza aktualizacyjnego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 512 224 540.
 

Drukuj E-mail

Ścieżka edukacyjna

Rodzinny Ogród Działkowy „Jutrzenka” w Radzionkowie zaprasza dzieci i opiekunów radzionkowskich przedszkoli i szkół do odwiedzenia ogrodu. Ogród zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie parku na Księżej Górze przy ulicy Anieli Krzywoń. Przy ogrodzie zlokalizowana jest ścieżka edukacyjna z przyrodniczymi planszami tematycznymi jak:

•  organizmy pożyteczne na działce
•  zadbajmy o owady zapylające
•  ptaki - przyjaciele działkowców
•  cięcie i formowanie drzew
•  rośliny wskaźnikowe
 
Tablice są zlokalizowane przy bramie ogrodowej, bez konieczności wejścia na teren ogrodu. Jednakże zapraszamy do pogłębienia zdobytych informacji w praktyce na terenie ogrodu. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Zarządem ogrodu.
Zapraszamy !
Zarząd ROD „Jutrzenka”
Tel:+48 512-224-540
 
 
 

 

 

 

Drukuj E-mail