flowers400.jpg

Koszt odpadów od stycznia 2021


W związku z napływającymi do Zarządu „plotkami” dot. odpadów zielonych, informujemy:


1. Zmiana systemu odbioru odpadów z terenu wszystkich ROD w Radzionkowie, związana jest ze zmianą ustawy o „odpadach” i w konsekwencji decyzją RM miasta Radzionków o wykreśleniu ROD jak i m.in również szkół i przedszkoli z gminnego systemu odbioru odpadów. Decyzja ta nakłada na wykreślone placówki obowiązek podpisania indywidualnej umowy na wywóz odpadów


2. Zarząd od kilkunastu miesięcy stara się rozwiązać zaistniałą sytuację, angażując również radnych. Niestety ogrody zmuszone są do podpisania umowy z prywatnymi firmami


3. Roczny koszt wywozu odpadów z zachowaniem odbioru odpadów zielonych z naszego ogrodu wzrósłby od stycznia z kwoty 6 020 zł do ok. 45 760zł, co oznacza ok. 260zł na „działkowca”.


4. Zarząd jest zobowiązany zapisami ustawy do podpisania umowy na odbiór segregowanych odpadów (mieszane, plastik, szkło i papier) do 1 stycznia 2021. Umowa na ten czas nie będzie obejmować odpadów zielonych, których łączny koszt szacujemy na ok. 36-38 tyś. zł.


5. Mimo to, indywidualny koszt odpadów przypadający na działkę wzrośnie, ale wzrost ten nie będzie aż tak drastyczny – szacunkowo 60-70zł.


6. W związku ze znacznym wzrostem opłat dot. odpadów zielonych, uważamy iż działkowcy powinni się w tym temacie wypowiedzieć na WZ w 2021r – wierzymy, iż pomimo trudnych warunków epidemicznych i obarczających Zarząd obostrzeń prawnych, będzie to możliwe.


7. Statystyki: w ciągu sezonu! ogród przekazuje do 70 kontenerów z odpadami zielonymi, 35 pojemników na plastik, 65 pojemników mieszanych, i po 17 pojemników na szkło i papier

 

W związku z powyższym prosimy o wycinanie niepotrzebnych nasadzeń jeszcze w tym roku. Zarząd dołoży starań aby kontener na odpady zielone był do dyspozycji działkowców do 15 grudnia (jeśli nie przeszkodzą w tym warunki pogodowe lub czynniki niezależne od Zarządu).

Drukuj E-mail